Kontakt

MIKOV Skalica spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 12 909 01 Skalica Slovenská republika

Konatelia: Ing. Štefan Miša – smisa@mikovskalica.sk Štefan Miša – stefanmisa@mikovskalica.sk Peter Miša – petermisa@mikovskalica.sk

Telefón a FAX Číslo telefónu: +421 34 664 8928 Číslo FAXu: +421 34 660 1114

Ďalšie informácie IČO: 36267881 IČ DPH: SK2021934959 Číslo účtu: 4002014455/7500 (ČSOB)

Firma je zapísaná na Okresnom súde Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16563/T

Odkaz na obchodný register.