Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

V súlade s ochranou životného prostredia spoločnosť MIKOV Skalica dodržiava nasledovné zásady: – znižuje spotrebu všetkých druhov energií a zabezpečuje ich efektívne využívanie – chráni životné prostredie prostredníctvom implementácie princípov čistejšej produkcie v rámci svojej...